Bảng giá Tên miền

NHÂN HÒA là nhà đăng ký Tên miền Quốc gia .VN chính thức của Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC) – trực thuộc Bộ Thông Tin Truyền Thông.

Xem thông tin tại đây

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIỆT NAM

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Đã bao gồm VAT)
Chuyển về NHÂN HÒA
(Đã bao gồm VAT)
.com.vn 670,000 ₫ 360000 ₫ 360,000 ₫
.vn 770,000 ₫ 460,000 ₫ 460,000 ₫

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ

Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì mỗi năm
(Chưa bao gồm VAT)
Chuyển về
(Chưa bao gồm VAT)
.com Miễn phí 299.000 đ 189.000 đ
(Áp dụng năm đầu tiên)
210.000 đ
.net Miễn phí 300.000 đ 269.000 đ
(Áp dụng năm đầu tiên)
250.000 đ
.org Miễn phí 339.000 đ 250.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
329.000 đ
.info Miễn phí 387.000 đ 110.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
280.000 đ
.best Miễn phí 509.000 đ  
.xyz Miễn phí 270.000 đ 29.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
263.000 đ
.top Miễn phí 145.000 đ 50.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
250.000 đ
.online Miễn phí 735.000 đ 49.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
 
.store Miễn phí 1.150.000 đ 79.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
 
.site Miễn phí 588.000 đ 49.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
 
.tech Miễn phí 1.040.000 đ 92.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
 
.fun Miễn phí 450.000 đ 70.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
 
.space Miễn phí 475.000 đ 49.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
 
.us Miễn phí 249.000 đ 150.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
205.000 đ
.cc Miễn phí 271.000 đ 480.000 đ
.biz Miễn phí 371.000 đ 290.000 đ
.asia Miễn phí 343.000 đ 360.000 đ
.eu Miễn phí 270.000 đ 250.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
Không được phép transfer
.me Miễn phí 760.000 đ 651.000 đ
.tel Miễn phí 319.000 đ 350.000 đ
.ws Miễn phí 657.000 đ 590.000 đ
.name Miễn phí 240.000 đ 215.000 đ
.tv Miễn phí 730.000 đ 750.000 đ
.mobi Miễn phí 450.000 đ 460.000 đ
.bz Miễn phí 690.000 đ 610.000 đ
.mn Miễn phí 1.160.000 đ 1.085.000 đ
.in Miễn phí 300.000 đ 280.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
340.000 đ
.co.uk Miễn phí 278.000 đ 205.000 đ
.co Miễn phí 588.000 đ 650.000 đ
.ca Miễn phí 578.000 đ 530.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
360.000 đ
.es Miễn phí 293.000 đ 210.000 đ
.de Miễn phí 267.000 đ 210.000 đ
.xxx Miễn phí 2.620.000 đ 2.330.000 đ
.com.ru Miễn phí 188.000 đ 210.000 đ
.pro Miễn phí 385.000 đ 135.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
340.000 đ
.sx Miễn phí 1.020.000 đ  
.pw Miễn phí 475.000 đ 452.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
181.000 đ
.nl Miễn phí 299.000 đ 193.000 đ
.in.net Miễn phí 203.000 đ 157.000 đ
.la Miễn phí 880.000 đ 814.000 đ
.solar Miễn phí 1.104.000 đ 1.080.000 đ
.house Miễn phí 680.000 đ 592.000 đ
.florist Miễn phí 680.000 đ 592.000 đ
.coffee Miễn phí 702.000 đ 592.000 đ
.marketing Miễn phí 680.000 đ 650.000 đ
.farm Miễn phí 680.000 đ 592.000 đ
.cool Miễn phí 702.000 đ 670.000 đ
.watch Miễn phí 680.000 đ 592.000 đ
.bargains Miễn phí 689.000 đ 2.515.000 đ
.boutique Miễn phí 680.000 đ 592.000 đ
.cheap Miễn phí 680.000 đ 592.000 đ
.zone Miễn phí 702.000 đ 592.000 đ
.works Miễn phí 702.000 đ 678.000 đ
.domains Miễn phí 680.000 đ 592.000 đ
.cab Miễn phí 680.000 đ 592.000 đ
.computer Miễn phí 680.000 đ 592.000 đ
.academy Miễn phí 691.000 đ 2.600.000 đ
.builders Miễn phí 680.000 đ 592.000 đ
.training Miễn phí 680.000 đ 592.000 đ
.glass Miễn phí 1.110.000 đ 990.000 đ
.camp Miễn phí 1.139.000 đ 1.080.000 đ
.repair Miễn phí 680.000 đ 592.000 đ
.codes Miễn phí 1.123.000 đ 1.104.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
936.000 đ
.viajes Miễn phí 1.107.000 đ 936.000 đ
.holiday Miễn phí 1.123.000 đ 936.000 đ
.expert Miễn phí 1.123.000 đ 1.104.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
936.000 đ
.limo Miễn phí 1.139.000 đ 936.000 đ
.international Miễn phí 463.000 đ 388.000 đ
.company Miễn phí 199.000 đ 388.000 đ
.systems Miễn phí 487.000 đ 450.000 đ
.management Miễn phí 463.000 đ 388.000 đ
.center Miễn phí 487.000 đ 440.000 đ
.email Miễn phí 487.000 đ 450.000 đ
.solutions Miễn phí 487.000 đ 462.000 đ
.support Miễn phí 463.000 đ 388.000 đ
.agency Miễn phí 463.000 đ 388.000 đ
.education Miễn phí 463.000 đ 388.000 đ
.institute Miễn phí 463.000 đ 388.000 đ
.singles Miễn phí 677.000 đ 592.000 đ
.bike Miễn phí 702.000 đ 670.000 đ
.plumbing Miễn phí 1.104.000 đ 1.085.000 đ
.guru Miễn phí 702.000 đ 592.000 đ
.clothing Miễn phí 680.000 đ 592.000 đ
.camera Miễn phí 1.123.000 đ 1.080.000 đ
.estate Miễn phí 680.000 đ 592.000 đ
.enterprises Miễn phí 680.000 đ 592.000 đ
.construction Miễn phí 680.000 đ 592.000 đ
.contractors Miễn phí 680.000 đ 592.000 đ
.kitchen Miễn phí 1.104.000 đ 1.059.000 đ
.land Miễn phí 680.000 đ 592.000 đ
.ventures Miễn phí 1.123.000 đ 1.104.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
936.000 đ
.holdings Miễn phí 1.107.000 đ 936.000 đ
.diamonds Miễn phí 1.123.000 đ 936.000 đ
.voyage Miễn phí 1.123.000 đ 936.000 đ
.careers Miễn phí 1.123.000 đ 950.000 đ
.recipes Miễn phí 1.107.000 đ 1.104.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
936.000 đ
.club Miễn phí 380.000 đ 309.000 đ
.buzz Miễn phí 1.527.000 đ 820.000 đ
.equipment Miễn phí 463.000 đ 388.000 đ
.gallery Miễn phí 463.000 đ 388.000 đ
.graphics Miễn phí 463.000 đ 388.000 đ
.lighting Miễn phí 463.000 đ 388.000 đ
.photography Miễn phí 487.000 đ 388.000 đ
.tips Miễn phí 487.000 đ 460.000 đ
.today Miễn phí 463.000 đ 395.000 đ
.technology Miễn phí 463.000 đ 388.000 đ
.directory Miễn phí 463.000 đ 388.000 đ
.photos Miễn phí 463.000 đ 388.000 đ
.ninja Miễn phí 463.000 đ 150.000 đ
.dance Miễn phí 564.000 đ 936.000 đ
.democrat Miễn phí 827.000 đ 1.255.000 đ
.futbol Miễn phí 374.000 đ 350.000 đ
.immobilien Miễn phí 827.000 đ 799.000 đ
.reviews Miễn phí 667.000 đ 799.000 đ
.shoes Miễn phí 1.104.000 đ 1.080.000 đ
.moda Miễn phí 702.000 đ 678.000 đ
.rest Miễn phí 791.000 đ  
.bar Miễn phí 1.469.000 đ  
.associates Miễn phí 702.000 đ  
.media Miễn phí 680.000 đ  
.lease Miễn phí 1.107.000 đ  
.kaufen Miễn phí 702.000 đ  
.toys Miễn phí 1.104.000 đ  
.town Miễn phí 680.000 đ  
.university Miễn phí 1.123.000 đ  
.uk Miễn phí 284.000 đ 169.000 đ
.accountants Miễn phí 2.143.000 đ 4.200.000 đ
.actor Miễn phí 858.000 đ 2.500.000 đ
.attorney Miễn phí 1.055.000 đ 2.663.000 đ
.audio Miễn phí 3.216.000 đ 4.468.000 đ
.berlin Miễn phí 1.513.000 đ 1.200.000 đ
.bharat Miễn phí 302.000 đ 220.000 đ
.bid Miễn phí 682.000 đ 705.000 đ
.blackfriday Miễn phí 3.217.000 đ 2.800.000 đ
.blue Miễn phí 388.000 đ 319.000 đ
.build Miễn phí 1.921.000 đ 1.608.000 đ
.capetown Miễn phí 758.000 đ 590.000 đ
.casa Miễn phí 298.000 đ 590.000 đ
.christmas Miễn phí 1.414.000 đ 1.400.000 đ
.click Miễn phí 254.000 đ 180.000 đ
.cn Miễn phí 282.000 đ 181.000 đ
.cn.com Miễn phí 900.000 đ 824.000 đ
.co.com Miễn phí 633.000 đ 650.000 đ
.co.de Miễn phí 335.000 đ 240.000 đ
.com.de Miễn phí 158.000 đ 169.000 đ
.consulting Miễn phí 702.000 đ 650.000 đ
.cooking Miễn phí 659.000 đ 650.000 đ
.country Miễn phí 659.000 đ 650.000 đ
.credit Miễn phí 2.192.000 đ 2.005.000 đ
.creditcard Miễn phí 3.183.000 đ 3.290.000 đ
.cricket Miễn phí 657.000 đ 1.408.000 đ
.degree Miễn phí 1.013.000 đ 950.000 đ
.dentist Miễn phí 1.123.000 đ 707.000 đ
.desi Miễn phí 393.000 đ 356.000 đ
.diet Miễn phí 3.216.000 đ 2.600.000 đ
.durban Miễn phí 758.000 đ 520.000 đ
.enegry Miễn phí 2.152.000 đ 1.829.000 đ
.engineer Miễn phí 827.000 đ 790.000 đ
.fashion Miễn phí 784.000 đ 790.000 đ
.fishing Miễn phí 659.000 đ 650.000 đ
.flowers Miễn phí 3.218.000 đ 2.800.000 đ
.forsale Miễn phí 702.000 đ 660.000 đ
.garden Miễn phí 784.000 đ 790.000 đ
.gift Miễn phí 456.000 đ 420.000 đ
.global Miễn phí 1.639.000 đ 1.550.000 đ
.green Miễn phí 1.435.000 đ 2.003.000 đ
.guitars Miễn phí 3.253.000 đ 567.000 đ
.haus Miễn phí 702.000 đ 660.000 đ
.help Miễn phí 657.000 đ 619.000 đ
.hiphop Miễn phí 3.218.000 đ 2.850.000 đ
.horse Miễn phí 658.000 đ 590.000 đ
.host Miễn phí 1.921.000 đ 159.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
1.805.000 đ
.hosting Miễn phí 9.584.000 đ 567.000 đ
.ink Miễn phí 601.000 đ 576.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
650.000 đ
.investments Miễn phí 2.165.000 đ 1.989.000 đ
.jobs Miễn phí 3.294.000 đ 3.249.000 đ
.joburg Miễn phí 758.000 đ 595.000 đ
.juegos Miễn phí 9.591.000 đ 8.190.000 đ
.kim Miễn phí 393.000 đ 353.000 đ
.lawyer Miễn phí 1.054.000 đ 809.000 đ
.link Miễn phí 254.000 đ 193.000 đ
.loans Miễn phí 2.192.000 đ 2.140.000 đ
.london Miễn phí 1.035.000 đ 1.020.000 đ
.luxury Miễn phí 12.642.000 đ 12.520.000 đ
.menu Miễn phí 839.000 đ 804.000 đ
.mortgage Miễn phí 1.091.000 đ 1.085.000 đ
.nyc Miễn phí 735.000 đ 590.000 đ
.ooo Miễn phí 633.000 đ 543.000 đ
.party Miễn phí 670.000 đ 630.000 đ
.pics Miễn phí 657.000 đ 619.000 đ
.pictures Miễn phí 325.000 đ 289.000 đ
.pink Miễn phí 388.000 đ 350.000 đ
.press Miễn phí 1.440.000 đ 119.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
1.408.000 đ
.property Miễn phí 3.253.000 đ 2.821.000 đ
.pub Miễn phí 702.000 đ 660.000 đ
.quebec Miễn phí 983.000 đ 800.000 đ
.red Miễn phí 388.000 đ 350.000 đ
.rocks Miễn phí 299.000 đ 240.000 đ
.rodeo Miễn phí 708.000 đ 670.000 đ
.sagathan Miễn phí 398.000 đ 263.000 đ
.sc Miễn phí 2.620.000 đ 2.300.000 đ
.science Miễn phí 670.000 đ 666.000 đ
.sexy Miễn phí 1.112.000 đ 1.160.000 đ
.shabaka Miễn phí 529.000 đ 356.000 đ
.social Miễn phí 827.000 đ 814.000 đ
.software Miễn phí 852.000 đ 814.000 đ
.soy Miễn phí 735.000 đ 660.000 đ
.surf Miễn phí 706.000 đ 520.000 đ
.tattoo Miễn phí 1.008.000 đ 567.000 đ
.tires Miễn phí 2.192.000 đ 2.100.000 đ
.tokyo Miễn phí 381.000 đ 380.000 đ
.trade Miễn phí 682.000 đ 689.000 đ
.uno Miễn phí 770.000 đ 399.000 đ
.vc Miễn phí 940.000 đ 899.000 đ
.vegas Miễn phí 1.288.000 đ 1.350.000 đ
.vodka Miễn phí 658.000 đ 620.000 đ
.wang Miễn phí 309.000 đ 263.000 đ
.webcam Miễn phí 682.000 đ 614.000 đ
.website Miễn phí 475.000 đ 49.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
403.000 đ
.wedding Miễn phí 783.000 đ 707.000 đ
.wiki Miễn phí 588.000 đ 564.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
543.000 đ
.rest Miễn phí 791.000 đ 850.000 đ
.sx Miễn phí 1.020.000 đ 805.000 đ
.date Miễn phí 783.000 đ  
.win Miễn phí 670.000 đ  
.com.au Miễn phí 518.000 đ  
.download Miễn phí 670.000 đ  
.life Miễn phí 689.000 đ  
.shop Miễn phí 809.000 đ 809.000 đ
.yoga Miễn phí 657.000 đ  
.com.au Miễn phí 518.000 đ  
.travel Miễn phí 2.546.000 đ 348.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
 
Tên miền Tiếng Việt .com Miễn phí 315.000 đ 239.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
 
Tên miền Tiếng Việt .net Miễn phí 376.000 đ 269.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
 
Tên miền Tiếng Việt .info Miễn phí 405.000 đ  
.fr Miễn phí 310.000 đ  
.run Miễn phí 468.000 đ  
.sale Miễn phí 827.000 đ  
.sex Miễn phí 2.646.000 đ  
.adult Miễn phí 3.091.000 đ  
.adult Miễn phí 3.091.000 đ  
.porn Miễn phí 2.480.000 đ  
.photo Miễn phí 707.000 đ  
.casino Miễn phí 3.303.000 đ  
.it Miễn phí 1.000.000 đ  
.cloud Miễn phí 589.000 đ  
.world Miễn phí 689.000 đ  
.express Miễn phí 680.000 đ  
.vip Miễn phí 406.000 đ  
.finance Miễn phí 1.123.000 đ 1.104.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
 
.business Miễn phí 199.000 đ  
.gifts Miễn phí 680.000 đ  
.coupons Miễn phí 1.130.000 đ  
.taxi Miễn phí 1.120.000 đ  
.salon Miễn phí 1.139.000 đ  
.blog Miễn phí 657.000 đ  
.art Miễn phí 285.000 đ  
.report Miễn phí 463.000 đ  
.news Miễn phí 538.000 đ  
.vin Miễn phí 1.123.000 đ 1.108.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
 
.live Miễn phí 538.000 đ  
.page Miễn phí 1.709.000 đ 473.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
 
.dev Miễn phí 499.000 đ  
.design Miễn phí 972.000 đ 957.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
 
.app Miễn phí 509.000 đ  
.com.co Miễn phí 271.000 đ  
.group Miễn phí 456.000 đ  
.io Miễn phí 1.580.000 đ 1.315.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)

NHÂN HÒA TECH | Thiết kế Website – Ứng dụng di động
Hà Nội: 97-99 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa
Hồ Chí Minh: 270 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10
Nghệ An: Tầng 2 Tòa nhà Sài Gòn Sky, Phường Đội Cung, TP. Vinh
Điện thoại: 091725 58 58
Email: tuanta@nhanhoa.com.vn
Website: www.nhanhoatech.com

Gọi điện